Økt serviceavgift fra årsskiftet

Bridgetinget 2018 vedtok serviceavgiftssatser for perioden 2019-22.

Avgiften for klubbpoeng, simultanturneringer og Poenghøsten økte med kr 1 per spiller fra 1.1.20. Avgiftssatser

Økt serviceavgift fra årsskiftet